Agenda

Zie onze agenda

Bekijk leden

Zie onze ledenlijst

Lid worden

Kom in contact met vastgoednetwerkers

Over lighthouse

LIGHTHOUSE Club Nederland
De Lighthouse Club Nederland (LHC) is een landelijke vereniging van mensen met een leidinggevende functie in de bouwsector, of er direct of indirect bij betrokken. De LHC biedt onderdak aan alle disciplines die de bouwnijverheid kenmerkt. Het ledenbestand weerspiegelt de volledige breedte van de bouwketen. Wie lid is maakt snel en makkelijk nieuwe contacten in persoonlijke netwerken en verbreedt en verdiept zijn kennis. Ons motto is: ‘aliis cum humanitate’: samen in menselijkheid. Op 29 augustus 2011 is ons de Koninklijke Erepenning toegekend door Hare Majesteit de Koningin vanwege 50 jaar grote inzet voor kennisdeling en dialoog in de bouw.

Organisatie
De LHC Nederland is ingedeeld naar regio’s, de zogenoemde departementen. De departementen zijn zelfstandige verenigingen die tezamen de landelijke vereniging vormen. De maandelijkse bijeenkomsten van de departementen vormen de ruggengraat van de verenigingsactiviteiten. Op dit moment telt de vereniging 36 departementen, waaronder de departementen Curaçao en Aruba.

Departement HaarlemmerMEER
Het departement HaarlemmerMEER opgericht in 2009 telt een kleine 50 leden verdeeld over de verschillende sectoren van de vastgoedbranche. Hierbij kunt u denken aan ontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, aannemers, corporaties, financiers, dienstverleners op het gebied van verkoop en communicatie, adviseurs, notarissen en advocaten.

Elke eerste maandag van de maand[1]  komt het netwerk aan het einde van de werkdag bijeen op locatie door een project te bezoeken. Of door sprekers uit te nodigen om bepaalde ontwikkelingen in- en gerelateerd aan de bouw te belichten, waarbij ruimte is voor discussie en uitwisseling van standpunten en ervaringen. Deze bijeenkomsten worden afgesloten met een gezamenlijk informeel diner.

Een vastgoednetwerk met als doel de leden de kans te bieden vastgoed gerelateerde kennis en ervaring uit te wisselen en natuurlijk te netwerken!

Het bestuur van Lighthouse HaarlemmerMEER streeft naar een mix van leden vanuit de verschillende sectoren van de vastgoedketen.

De programmacommissie stelt de agenda samen op basis van kansen die zich voordoen en behoefte die aanwezig is onder de leden. U wil graag een bezoek aan een project agenderen of u heeft een suggestie voor een onderwerp, neem dan gerust contact op met de programmacommissie

[1] Soms wordt hiervan afgeweken

Over Haarlemmermeer

Vanaf 1 januari 2019 zijn de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude verder gegaan als de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Haarlemmermeer ligt centraal in de Randstad, tussen Amsterdam en Den Haag. Met Schiphol Airport, een veelzijdig woonaanbod, goede bereikbaarheid, 54 bedrijventerreinen, 17 kantorenlocaties, een groot aantal evenementen en veel groen is het een dynamische gemeente. Wonen, werken, ontspannen en ondernemen zijn goed met elkaar in balans voor de ruim 145.000 inwoners.

Sinds de drooglegging in 1852 is Haarlemmermeer dé plek voor vernieuwing en innovatie in Nederland. Haarlemmermeer is de gemeente met de sterkste economie in Nederland, dankzij de goede prestaties van Schiphol. Haarlemmermeer is mede hierdoor een aantrekkelijke vestigingslocatie voor lokale-, regionale-, nationale- en internationale- bedrijven binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De Haarlemmermeer, 18.500 hectare, bestaat uit de volgende dorpen:

Aalsmeerderbrug, Abbenes, Badhoevedorp,  Beinsdorp, Boesingheliede, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Haarlemmerliede, Halfweg, Leimuiderbrug, Lijnden, Lisserbroek, Nieuwe Meer, Nieuw-Vennep, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol Rijk, Spaarndam, Spaarnwoude,  Weteringsbrug, Zwaanshoek en Zwanenburg.

Topografisch kaartbeeld gemeente Haarlemmermeer 2019.